SPECIALIST PROKURIMESH

SPECIALIST PROKURIMESH

DETYRAT KRYESORE: 

  • Kryen blerjet dhe porositë në kohë, me cilësi sa më të lartë, me çmim sa më të mirë dhe me saktësi;
  • Kërkon dhe vlerëson furnitorët bazuar mbi çmimin, cilësinë dhe historikun e furnitorit.
  • Përgjegjës për hartimin e duhur, përgatitjen dhe rishikimin e të gjitha dokumenteve të prokurimit.
  • Analizon çmimet e propozuara dhe rishikon kostot.
  • Merr pjesë në negociata me furnizuesit për të identifikuar çmimet më të ulëta të mundshme, zbritjet më të mëdha etj.
  • Përgatit urdhër-blerjen dhe koordinon nënshkrimin e kontratës.

EDUKIMI:

  • Përvojë te mëparshme si specialist ne fushën e prokurimeve.
  • Arsimi i lartë.
  • Aftësi shumë të mira komunikuese.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com

Magazinier

Kompania Job In Albania në emër të një kompanie Italiane kërkon të punësojë Magazinier.

Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e të gjitha materialeve që ndodhen në magazinë;

Bën inventarizimin e materialeve, dokumenton cdo lëvizje në magazinë (hyrje/dalje);

Është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale sipas kushteve teknike që kërkon cdo kategori e tyre;

Njeh shumë mire vendodhjen e produkteve në magazinë dhe sasinë e mallrave të mbetura stok.

Mban procesverbale për cdo incident, thyerje, dëmtim apo shpërdorim.

Plotëson ditarin e magazinës për cdo lëvizje në magazinë, hyrje/dalje dokumentat dhe kartelat përkatëse.

Të bëjë sistematikisht inventaret për të gjitha sektorët e magazines.

Të kujdeset për mirëmbajtjen e magazines.

I aftë për të marrë përgjegjësi;

Të ketë aftësi të mira komunikimi.

Të ketë aftësi të mira drejtimi dhe organizimi.

Të ketë njohuri të mira të paketës bazë të MS Office.

Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet.

Të kenë njohuri  të gjuhës Italiane.

Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë.

Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup.

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin dhe e përshtatshme për rolin dhe përvojën

Ofrohen mundësi rritjeje profesionale dhe promovimi brenda kompanisë.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike

selezione@jobinalbania.com

#litalia #magazziniere #linguaitaliana #magazinier # meccanico #punoneitali #lavorainitalia # #akomodim #kontratepune #aplikonitani #selezione@jobinalbania.com

Assistant Manager

Mundësi punësimi si Assistant Manager
Kërkohet Njohja e gjuhëve të huaja, paketa MS Office, njohje me parimet financiare edhe të shërbimit ndaj klientit, aftësi komunikuese, aftësi në zgjidhjen e problemeve, eksperience pune. Paga në bazë të standarteve europiane.
Të interesuarit mund të dërgojne CV-në adresën e emailit selezione@jobinalbania.com
Tel +355693116655