TEKNIK ELEKRIK – ITALI

TEKNIK ELEKRIK- ITALI.

Job in Albania në emër të një kompanie të rëndësishme Italiane kërkon të punësojë personel për detyrat e: (INTERIMET, MONTIMI, INSTALIMI, FILLIMI DHE RIPARIMI I MAKINERIVE)

Kërkesat kryesore:

– Diplomë e shkollës profesionale.

– Përvojë në sistemet elektrike civile.

– Montimi / testimi i makinerive industriale.

– Eksperiencë pune të paktën 1-2 vjet në këto role, veçanërisht përvojë në instalimin.

– Përdorimi i kompjuterit / internetit etj.

– Njohuri të mjaftueshme/mjaft të gjuhës angleze teknike të shkruar dhe mbi të gjitha të folur

– Disponueshmëria për të udhëtuar jashtë vendit (Evropë, Azi, Amerikë).

– Cilësi të forta të autonomisë në kryerjen e punës, fleksibilitet, karakter të mirë.

Ofrohet:

– Kontrata e përhershme e punës.
– Vendi i punës në Bassano – Itali.
– Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin.
– Përfshihet strehimi edhe ushqimi.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com
#litalia #linguaitaliana # #punoneitali #lavorainitalia #teknikelekrik # impiantisticaelettrica #kontratepune # installazione #aplikonitani #selezione@jobinalbania.com

Programmatori / Programues

Programmatori con Esperienza.

JOB IN ALBANIA, ricerca per un suo cliente nell settore aziendale dei Servizi Farmaceutiche PROGRAMMATORI SENIOR con esperienza nello sviluppodi App Mobile&WEB. Un azienda che offre opportunità di crescita professionale -Carierà.

Orario di lavoro  Full time.

Contratto  In un primo momento a tempo determinato, poi con possibilità di continuazione.

Sede di lavoro: Smart working.

Stipendio base: Euro 500,00 mensili più premi di risultato dopo periodo di start up.

Altre info: Previsto un tutor – referente in affiancamento.

Inviare i CV in italiano a:

selezione@jobinalbania.com metendo il titolo del lavoro sul oggeto, O al numero WhatsApp 0693116655

www.jobinalbania.com

 

Programues me Përvojë

JOB IN ALBANIA kerkon per nje nga klientet e saj ne sektorin e biznesit te Sherbimeve Farmaceutike PROGRAMERËT E LARTË me përvojë në zhvillimin e Mobile&WEB Apps. Një kompani që ofron mundësi për rritje profesionale.

Orari i punës me kohë të plotë.

Kontrata fillimisht me afat të caktuar, më pas me mundësi vazhdimi për më gjatë.

Vendi i punës: Smartworking.

Paga bazë: 500.00 Euro në muaj plus bonuset e performancës pas periudhës së fillimit.

Dërgoni CV në italisht në:

Selezione@jobinalbania.com Ose në numrin WhatsApp 0693116655

www.jobinalbania.com

SPECIALIST PROKURIMESH

SPECIALIST PROKURIMESH

DETYRAT KRYESORE: 

  • Kryen blerjet dhe porositë në kohë, me cilësi sa më të lartë, me çmim sa më të mirë dhe me saktësi;
  • Kërkon dhe vlerëson furnitorët bazuar mbi çmimin, cilësinë dhe historikun e furnitorit.
  • Përgjegjës për hartimin e duhur, përgatitjen dhe rishikimin e të gjitha dokumenteve të prokurimit.
  • Analizon çmimet e propozuara dhe rishikon kostot.
  • Merr pjesë në negociata me furnizuesit për të identifikuar çmimet më të ulëta të mundshme, zbritjet më të mëdha etj.
  • Përgatit urdhër-blerjen dhe koordinon nënshkrimin e kontratës.

EDUKIMI:

  • Përvojë te mëparshme si specialist ne fushën e prokurimeve.
  • Arsimi i lartë.
  • Aftësi shumë të mira komunikuese.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com

Magazinier

Kompania Job In Albania në emër të një kompanie Italiane kërkon të punësojë Magazinier.

Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e të gjitha materialeve që ndodhen në magazinë;

Bën inventarizimin e materialeve, dokumenton cdo lëvizje në magazinë (hyrje/dalje);

Është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale sipas kushteve teknike që kërkon cdo kategori e tyre;

Njeh shumë mire vendodhjen e produkteve në magazinë dhe sasinë e mallrave të mbetura stok.

Mban procesverbale për cdo incident, thyerje, dëmtim apo shpërdorim.

Plotëson ditarin e magazinës për cdo lëvizje në magazinë, hyrje/dalje dokumentat dhe kartelat përkatëse.

Të bëjë sistematikisht inventaret për të gjitha sektorët e magazines.

Të kujdeset për mirëmbajtjen e magazines.

I aftë për të marrë përgjegjësi;

Të ketë aftësi të mira komunikimi.

Të ketë aftësi të mira drejtimi dhe organizimi.

Të ketë njohuri të mira të paketës bazë të MS Office.

Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet.

Të kenë njohuri  të gjuhës Italiane.

Të kenë frymë pozitive në punë në çdo kohë.

Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup.

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin dhe e përshtatshme për rolin dhe përvojën

Ofrohen mundësi rritjeje profesionale dhe promovimi brenda kompanisë.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike

selezione@jobinalbania.com

#litalia #magazziniere #linguaitaliana #magazinier # meccanico #punoneitali #lavorainitalia # #akomodim #kontratepune #aplikonitani #selezione@jobinalbania.com

Assistant Manager

Mundësi punësimi si Assistant Manager
Kërkohet Njohja e gjuhëve të huaja, paketa MS Office, njohje me parimet financiare edhe të shërbimit ndaj klientit, aftësi komunikuese, aftësi në zgjidhjen e problemeve, eksperience pune. Paga në bazë të standarteve europiane.
Të interesuarit mund të dërgojne CV-në adresën e emailit selezione@jobinalbania.com
Tel +355693116655