Auditor di Parte Terza

 • Full Time
 • Ovunque

JOB IN ALBANIA, per conto di una azienda con sede in Albania cerca di selezionare un Auditor di Parte Terza per lavorare in modalità remoto.
Lead auditor per gli schemi di certificazione ISO 9001 – 14001 -45001, per il controllo e la verifica delle richieste
delle aziende di Certificazione ISO 9001 e ISO 14001.

Richieste:

 • Una persona con Diploma e con ottima conoscenza della lingua italiana.
 • La persona deve essere qualificata e conoscere il lavoro e la certificazione ISO 9001 – 14001 -45001
  (eventualmente anche da formare per raggiungere a pieno tutte le qualifiche richieste).
 • Buona conoscenza del pacchetto Office.
 • La capacità di fare analisi.
 • Lavorare Smartworking.
 • Orario di lavoro: 8 ore. Dal lunedì al venerdì.
 • Compenso: Lo stipendio netto è di 500 euro al mese.

Gli interessati possono inviare il proprio CV a: selezione@jobinalbania.com oppure al numero WhatsApp Tel +355693116655
www.jobinalbania.com

JOB IN ALBANIA, në emër të një kompanie me qendër në Albania kërkon të zgjedhë një Auditues të palës së tretë për të punuar në distancë.

Audituesi  për skemat e certifikimit ISO 9001 – 14001 -45001, për kontrollin dhe verifikimin e kërkesave të kompanive të certifikimit ISO 9001 dhe ISO 14001.

Kërkesat:

 • Një person me diplomë që di shumë mirë të shkruajë dhe të flasë italisht.
 • Personi duhet të jetë i kualifikuar dhe njohës i punës dhe certifikimit ISO 9001 – 14001 -45001.
 • (mundësia edhe për t’u trajnuar për të arritur plotësisht të gjitha kualifikimet e kërkuara).
 • Njohuri të mira të paketës Office.
 • Aftësia për të bërë analiza.
 • Puna Smartworking.
 • Orari i punës: 8 orë. Nga e hena ne te premte.
 • Kompensimi: Paga neto është 500 euro në muaj.

Te interesuarit mund te dergojne CV ne adresen: Selezione@jobinalbania.com ose ne numrin WhatsApp Tel +355693116655

www.jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com