IMPIEGATO/A UFFICIO BACK OFFICE

 • Full Time
 • Ovunque

Impiegato/a ufficio Back Office

JOB IN ALBANIA, ricerca per Broker Assicurativo Internazionale:

IMPIEGATO/A UFFICIO BACK OFFICE

La risorsa si occuperà di:

 • Gestione di pratiche di rinnovo delle polizze degli intermediari assicurativi.
 • Assistenza nell’utilizzo della piattaforma interna.
 • Utilizzo piattaforme delle compagnie assicurative partner per quotazione ed emissione polizze assicurative.

Supporto alla contabilità relativa agli intermediari assicurativi (controllo provvigioni).

Si richiede:

 • Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
 • Utilizzo pacchetto Office e posta elettronica.
 • Assistenza telefonica di supporto ai collaboratori.
 • Propensione al lavoro in team, precisione e problem solving.
 • Massima serietà.

Si offre:

 • Contratto a tempo indeterminato full time
 • Orario di lavoro 8:30 -13.00 dalle 15:00 18:30
 • Dal lunedi al venerdi
 • Formazione 2 settimane con rimborso spese di 80€.
 • Stipendio 650€

Inviare i CV in italiano a:

selezione@jobinalbania.com metendo il titolo del lavoro sul oggeto.
O al numero WhatsApp 0693116655

www.jobinalbania.com

Punonjës Back Office

JOB IN ALBANIA, kërkon ndërmjetës ndërkombëtar sigurimesh:

PUNONJËS BACK OFICE që do të merret me:

 • Menaxhimin e praktikave të rinovimit për policat e ndërmjetësve të sigurimit.
 • Asistencë në përdorimin e platformës së brendshme.
 • Përdor platformat e kompanive partnere të sigurimit për kuotimin dhe lëshimin e policave të sigurimit;
 • Mbështetje kontabël për ndërmjetësuesit e sigurimeve (kontrolli i komisionit).

Nevojitet:

 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës italiane të folur dhe të shkruar.
 • Përdorimi i paketës Office dhe e-mail.
 • Asistencë telefonike për bashkëpunëtorët.
 • Aftësi për punë në grup, saktësi dhe zgjidhje të problemeve.
 • Serioziteti maksimal.

Ofrohet:

 • Kontratë pune të përhershme me kohë të plotë.
 • Orari i punës: 8:30 -13:00 nga ora 15:00 deri në 18:30.
 • Nga e hena ne te premte
 • Trajnim 2 javor me rimbursim te shpenzimeve 80€.
 • Paga 650€

Dërgoni CV në italisht në:

selezione@jobinalbania.com duke shënuar pozicionin e punës ne subjektin e emailit.

Ose në numrin WhatsApp 0693116655

www.jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com