Inxhinier

  • Full Time
  • Ovunque

Një kompani Inxhinierie & Arkitekturë, kërkon Inxhinier strukturor me kohë te plotë.

Aftësitë e kërkuara:

  • Menaxhimi autonom i praktikave strukturore
  • Projektimi i ndërhyrjeve strukturore për ndërtesat e reja
  • Projektimi i ndërhyrjeve rehabilituese strukturore të ndërtesave ekzistuese
  • Planifikimi i infrastrukturës Përveç strukturës në konglomerat të betonit të armuar, do të vlerësohet edhe përvoja e fituar
  • konstruksione murature dhe çeliku.
  • Menaxhimi autonom i llogaritjeve metrike
  • Njohuri të gjuhës italiane

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com

#linguaitaliana #Ingegneria&Architettura #punoneitali #lavorainitalia #inxhinier #kontratepune #aplikonitani #linguaitaliana #Ingegneria #punoneitali # #kontratepune #aplikonitani #email #selezione@jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com