KASAP

  • Full Time
  • Ovunque

Job in Albania kërkon të punësojë KASAP.

  • Ofrohet kontrate pune.
  • Aplikantet duhet te kene eksperience dhe pashaporte te vlefshme.
  • Të kuptojnë gjuhën Italiane.

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin dhe e përshtatshme për rolin.
Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com
#litalia #kasap #linguaitaliana #macellaio  #punoneitali #lavorainitalia  #kontratepune #aplikonitani  #selezione@jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com