Mobilier & Marangoz

  • Full Time
  • Ovunque

Mobiler & Marangoz

Job in Albania në emër të një kompanie të rëndësishme Italiane kërkon të punësojë 20 persona në pozicionion Mobilier edhe Marangoz.

  • Të kuptojnë gjuhën Italiane.
  • Kontrata e përhershme e punës.
  • Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin dhe e përshtatshme për rolin.
  • Përfshihet strehimi edhe ushqimi ne Itali.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com
#litalia #linguaitaliana #mobilier #punoneitali #lavorainitalia  # #kontratepune #aplikonitani

#selezione@jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com