Saldator

  • Ovunque

Kompania Job In Albania në emër të një kompanie Italiane kërkon të punësojë Saldator.

Duhet të kenë eksperiencë në prodhimin dhe montimin e konstruksioneve metalike.

Të njohin mirë proçesin e punës të saldimin me elektrik dhe oksigjen.

Të kenë aftësi në të punuarit në grup si edhe aftësi të koordinimit të punëve.

Të karakterizohet nga saktësia, produktiviteti dhe aftësia për të përmbushur afatet.

Kandidatët duhet të kenë të paktën 1 vit eksperiencë pune.

Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizuese.

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin dhe e përshtatshme për rolin dhe përvojën

Ofrohen mundësi rritjeje profesionale dhe promovimi brenda kompanisë.

Si të aplikoni:

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike  selezione@jobinalbania.com

#saldator #italia #magazziniere #linguaitaliana # saldatore # meccanico #punoneitali #lavorainitalia  #saldatori #akomodim #kontratepune #aplikonitani #selezione@jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com