Shofer

  • Full Time
  • Ovunque

Job in Albania në emër të një klienti të saj Italian kërkon të punësojë punonjës në profilin e mëposhtëm:

Shofer me kohë të plotë për transport ndërkombëtar.

Të jenë të pajisur me të gjitha patentat CE dhe CAP.

Të kuptojnë gjuhën Italiane.

Ofrohen kushte shumë të mira pune dhe pagë evropiane në përputhje me ligjin dhe e përshtatshme për rolin.

Të gjithë të interesuarit mund të dërgojnë CV në adresën e postës elektronike selezione@jobinalbania.com
#litalia #shofer #linguaitaliana #autista #punoneitali #lavorainitalia  # #kontratepune #aplikonitani #selezione@jobinalbania.com

Per candidarti invia i tuoi dati a info@jobinalbania.com