Articoli

IMPIEGATO TECNICO MANUALI QUALITA

IMPIEGATO TECNICO MANUALI QUALITA

 

JOB IN ALBANIA, agenzia di recruitment con sede a Tirana, per conto di un Ente di Certificazione Internazionale ricerca personale da collocare nella sede della societa in Albania.

 

Le societa sono specializzate nell’adeguamento delle aziende agli obblighi normative cogenti e volontarie.

Le figure richieste dovranno, sotto le direttive dell’ufficio tecnico, provvedere alla stesura di manuali e/o procedure e/o verbali di audit e tutta la documentazione volta alle certificazioni delle normative ISO e GDPR.

 

Si richiede:

 • Laurea e/o diploma di scuola superior preferenziale su ambito tecnico/ingeneristico;
 • Conoscenza della lingua italiana in forma verbal e scritta;
 • Conoscenza ed uso di software applicative e/o gestionali oltre che delle suite Office;
 • Disponibilita a trasferte in Italia

 

Un’esperienza analoga nel settore o comunque con clienti italiani sono ben viste ai fini della selezione.

 

Offriamo

 • Un contratto a tempo pieno sede di lavoro Tirana;
 • Corso di Formazione e Conseguenti corsi di aggiornamento in Italia

 

Gli interessati possono inviare il loro cv a :

selezione@jobinalbania.com

www.jobinalbania.com

Tel +355693116655

 

 

 

 

NËPUNËS TEKNIK MANUALI CILËSIE

 

JOB IN ALBANIA, agjensi rekrutimi me seli ne Tirane, në emër të një Enti Ndërkombëtar të Çertifikimit, kërkon personel që do të vendoset në selinë e kompanisë në Shqipëri.

 

Kompanitë janë të specializuara në përshtatjen e kompanive ndaj detyrimeve rregullatore të detyrueshme dhe vullnetare.

Figurat e kërkuara duhet, sipas udhëzimeve të zyrës teknike, të parashikojnë hartimin e manualeve dhe / ose procedurave dhe / ose raporteve të auditimit dhe të gjithë dokumentacionit që synon certifikimin e rregulloreve ISO dhe GDPR..

 

Kërkohet:

 • Diplomë e Universitare dhe / ose diplomë të shkollës së mesme (profesionale) në një fushë teknike / inxhinierike;
 • Njohja e gjuhës italiane në formë verbale dhe të shkruar;
 • Njohja dhe përdorimi i software-ve të aplikimit dhe / ose menaxhimit, si dhe programeve të paketës Office;
 • Gatishmëria për të udhëtuar në Itali;

 

Përvoja të ngjashme në sektor ose me klientë italianë janë të vlerësuara për përzgjedhjen.

 

Ofrojmë:

 • Pune me kohë të plotë në Tiranë;
 • Kurs trajnimi dhe kurse pasuese azhurnimi në Itali;

 

Te interesuarit mund te dergojne CV-ne e tyre ne:

selezione@jobinalbania.com

 

www.jobinalbania.com

Tel +355693116655

Agjent Shitjesh

Agjent Shitjesh

Nje kompani italiane e perpunimit te letres, e pranishme ne treg prej me shume se 40 vjetesh, kerkon nje agjent shitjesh me eksperience per tregun shqipetare dhe ate grek.

Kandidati duhet te kujdeset per shitjen ne tregun kombetar dhe nderkombetar (grek) te produkteve (leter higjenike,peceta,kartpeceta kuzhine,rulon industrial. Per sektorin HO.RE.CA, Normal Trade, GDO e GD.

Kandidati duhet te plotesoj keto kritere:

* Njohje e mire ne sektorin food e No food

* Eksperience ne sektorin e shitjes per kanalet HO.RE.CA, Normal TRADE, GDO e GD

* Aftesi te mira komunikimi dhe ne maredheniet nderpersonale

* Aftesi te mira ne fushe informatike

* Aftesi per permbushjen e obiektivave ne menyre autonome dhe te strukturuar

* Aftesi te mira ne menaxhimin e klienteve

* Njohje e mire e gjuhes angleze

Kandidatet e interesuar te dergojne cv: selezione@jobinalbania.com antonio.pecorella@jobinalbania.com www.jobinalbania.co